***منـ و تـنـهـایی***
I&U

زیبایـــــی زندگــــــی بـه کنــارهم بودنــه مهـم نیــست اول زندگــــــی

چیــــزی نـداری همیـــــن که دستـت تـــــــو دســت کســـــی که دوستـــــش داری

باشــــــــه یـــــــعنی همـــــــــه چــــی داری...


برچسبـهـ ـا : ❤ادامه مطلب❤

✿✿ شنبه 6 شهريور 1395برچسب:,

ساعت 19:48 توسط ✘آرزو✘: